Kanalizace

Kanalizace

Pro odvedení odpadních a dešťových vod nabízíme kompletní sortiment výrobků firem MIDAS, Pipelife a dalších výrobců prvků pro vnitřní a venkovní kanalizaci.

V nabídce máme potrubí o průměru od 32 do 600 mm, v délkách od 150 do 5000 mm, materiál HT (šedý polypropylen), KG (oranžový polyvinylchlorid) a částečně ještě i starší „novodur“. Korugované trubky SN4 a SN8. Veškeré tvarovky jako kolena, odbočky šikmé a pravoúhlé, redukované, přesuvky, spojky, víčka, zátky, čistící kusy, redukce. Revizní šachty, šachtové zpětné klapky, šachtová dna a prodloužení, krycí poklopy. Kanalizační vpusti, lapače střešních splavenin, tzv.Geigery, žlaby s roštem pro liniové odvodnění dešťových vod. Dvorní vpusti s rámy, poklopy a rošty.

Pro snadné sesazení potrubí a tvarovek montážní ekologické mazivo v tubě o obsahu 250 gr.

   

Drenáže

Drenážní flexibilní hadice o průměru 50 až 200 mm a k nim obvyklé tvarovky, včetně přechodů z drenáže na KG a obráceně. Drenážní revizní šachty a geotextilie.