Kanalizace:


Pro odvedení odpadních a dešťových vod Vám nabízíme kompletní sortiment výrobků MIDAS, PIPELIFE, OSMA a dalších výrobců prvků pro vnitřní a venkovní kanalizaci.

Dodáme Vám potrubí o průměru od 32 do 600 mm v délkách
od 0,5 do 6,0 m, kolena a oblouky v různých úhlech, šikmé a pravoúhlé odbočky jednoznačné i redukované, přesuvky, dvouhrdlé spojky, redukce, zátky, víčka, přechodové kusy na litinu a kameninu, zpětné klapky, čistící kusy, montážní mazivo. Plastové revizní a čistící šachty, k těmto šachtám dna a krycí poklopy, rámy a rošty z litiny, betonu a PVC. Dále nabízíme různé uliční vpusti, sifony, lapače střešních splavenin, žlaby pro liniové odvedení povrchových dešťových vod z PVC nebo polymerbetonu,
včetně šachtiček a krycích roštů pro různá zatížení. Také drenážní hadice o průměru 50 až 200 mm a drenážní trubky v délce 6 m o průměru
80 až 350 mm.

Výhodou těchto plastových kanalizací je nízká hmotnost, rozmanitost prvků, snadná montáž, variabilita a nižší cena oproti dříve běžně používaným prvkům z betonu, kameniny nebo litiny. Základní sortiment je běžně skladem, méně obvyklé požadavky vyřídíme během krátké doby
po objednání.